Wentylacja w kuchni : jak zapewnić skuteczna wentylację w kuchni, aby pozbyć się zapachów i wilgoci?

wentylacja w kuchni

Kuchnia to to pomieszczenie lub wydzielona przestrzeń w naszym domu, która – w zdecydowanie większym stopniu niż inne przestrzenie – narażona jest na powstawanie różnych zapachów czy gromadzenie się wilgoci. Jak zapewnić skuteczną wentylację w kuchni?

Rola wentylacji w kuchni – specyfika pomieszczenia

Narażenie na wysoki poziom zawilgocenia i unoszenie się, często uciążliwych zapachów w powietrzu – to cechy charakterystyczne niemal każdej kuchni. Procesy podgrzewania, gotowania, smażenia czy pieczenia, powodują uwalnianie się do zgromadzonego w kuchni powietrza potężnych dawek pary wodnej i aromatów z mięs, przypraw, warzyw czy owoców. Wentylacja w kuchni zatem, nie będzie pełniła jedynie takiej roli, jak wentylacja w salonie czy wentylacja w pokoju. Musi ona znieść zdecydowanie więcej, zapewniać zdecydowanie wydajniejszą wymianę powietrza, szybko usuwając z otoczenia nadmiar wilgoci i aromatów. 

Wentylacja w kuchni a przepisy prawne

Kuchenna wentylacja nie jest konieczna jedynie z uwagi na obiektywnie ważna rolę, jaką pełni w tym pomieszczeniu. Wentylacja w kuchni bowiem jest prawnie usankcjonowanym obowiązkiem. Projekt  i montaż wentylacji natomiast spełniać  wytyczne, które uzależnione są od liczby okien w pomieszczeniu, technologii wykonania kuchenki lub płyty grzewczej czy ilości użytkowników kuchni.  I tak,  Polska Norma PN-83/B-03430 stwierdza, że w kuchni z oknem i kuchenką gazową lub węglową, przez kanał wywiewny  powinno usunięte zostać 70 m3 powietrza na godzinę. W kuchni z oknem i kuchenką elektryczną wartość ta powinna wynosić minimum 30 m3/h przy 3 mieszkańcach i 50 m3/h bez okna lub przy ponad 3 mieszkańcach. W kuchni bez okna z kuchnią gazową przepływ wyciągu określony został na 70 m3/h.

Wentylacja grawitacyjna a wentylacja mechaniczna w kuchni 

Wentylacja w kuchni pełni  bardzo ważna rolę, dlatego wybór, jaki rodzaj wentylacji w niej zastosować, jest tu jednym z ważniejszych kroków podczas podejmowania decyzji o budowie czy modernizacji obiektu. Z uwagi na uzależnienie wentylacji grawitacyjnej od zewnętrznych warunków atmosferycznych – czyli słabszą wymianę powietrza przy zbliżonych parametrach powietrza w pomieszczeniach i powietrza na zewnątrz obiektu, wentylacja mechaniczna zdaje się być zdecydowanie lepszym wyborem do kuchni. Wsparcie mechaniczne bowiem wymusza ciągły przepływ powietrza, co uniemożliwia kumulowanie się zapachów czy pary wodnej nawet w upalne dni.

Jakie zakończenie wentylacji w kuchni?

Mimo możliwości zamontowania mechanicznie napędzanych elementów wyciągowych, wentylacja grawitacyjna to obowiązek w każdej kuchni. Należy pamiętać, by nigdy nie doprowadzać do sytuacji, w której uniemożliwiona zostałaby wymiana powietrza w kuchni przez wentylację grawitacyjną. Jeśli wentylacja grawitacyjna nie jest wystarczającym rozwiązaniem, uzupełnienie jej o wentylację mechaniczną opierać musi się o odrębne kanały wentylacyjne. Wentylacja mechaniczna w kuchni przyjmuje najczęściej formę okapu podłączonego do komina bądź okapu z obiegiem zamkniętym, którego działanie opiera się o system wewnętrznych, wymiennych filtrów. 

Jak zadbać o prawidłową wentylację w kuchni?

Aby uniknąć gromadzenia się w kuchni zapachów i wilgoci, niezbędnym jest zadbanie nie tylko o wypełnienie normatywnych wymogów w zakresie wentylacji, ale także systematyczne dbanie o stan wentylacji. Wentylacja w kuchni powinna podlegać szczególnym zabiegom pielęgnacyjnym – należy pamiętać o zachowywaniu czystości kratek wentylacyjnych i elementów okapu, cyklicznie sprawdzać sprawność wentylacji, drożność przewodów wentylacyjnych, przeprowadzać ich dezynfekcję.

Sprawna wentylacja w kuchni to gwarancja braku zawilgoceń czy unoszących się przez długi czas zapachów w kuchni. Warto zatem zadbać o jej prawidłowe parametry – dostosowane do charakterystyki pomieszczenia, dodatkowe wsparcie mechaniczne oraz  jej czystość i drożność. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *