Wentylacja mechaniczna vs. wentylacja grawitacyjna. Porównanie zalet i wad obu rodzajów wentylacji

Wybór rodzaju wentylacji, jaki zastosowany zostanie czy to w domu, czy w innym obiekcie użytkowym lub nieużytkowym, wymaga dokładnego przeanalizowania. Najpopularniejsze systemy wentylacyjne stosowane w Polsce – system wentylacji grawitacyjnej i nowocześniejszy – system wentylacji mechanicznej – mają swoje zalety, ale także wady. Sprawdź, które rozwiązanie będzie lepszym wyborem!

Wentylacja – dlaczego jest niezbędna w każdym obiekcie?

Zapewnienie sprawnej cyrkulacji powietrza między wnętrzem obiektu a otoczeniem jest kluczowe dla bezpieczeństwa i komfortu jego użytkowników oraz trwałości samej konstrukcji. Gwarantuje usuwanie nadmiaru wilgoci, zanieczyszczeń. Przepełnione dwutlenkiem węgla i drobnoustrojami powietrze wymienia na powietrze świeże, którym zdecydowanie łatwiej nam oddychać. Optymalna wentylacja zapewnia komfort przebywania w pomieszczeniu, niweluje możliwość powstawania zawilgoceń, ognisk pleśni czy zagrzybień. Wymogi w zakresie systemów wentylacji zawarte są w przepisach prawa budowlanego – muszą one wypełniać określone normy w zakresie wymiany powietrza, uwzględniając szereg parametrów konkretnej nieruchomości. 

Wentylacja grawitacyjna – czym się charakteryzuje?

Wentylacja grawitacyjna w domu, czyli wentylacja naturalna, jest systemem nie wymagającym zasilania. Jej działanie opiera się na specjalnie zaprojektowanych kanałach wentylacyjnych i rozszczelnieniach — jak nawiewniki okienne czy podcięcia lub otwory wentylacyjne w drzwiach — których zadaniem jest dostarczanie świeżego powietrza do pomieszczeń oraz usuwanie z nich powietrza zużytego. Cała cyrkulacja bazuje na naturalnych siłach oddziaływania dwóch ciśnień – ciśnienia na zewnątrz obiektu oraz ciśnienia wewnątrz obiektu. Wymusza ono naturalny ruch powietrza od otworów nawiewnych do wywiewnych, co stanowi podstawę wymiany powietrza w systemie wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja naturalna jest zatem inwestycja niskokosztową, nie wymagającą nakładów finansowych podczas eksploatacji czy obsługi. 

Wentylacja mechaniczna – jak wygląda jej działanie?

Zasada działania wentylacji mechanicznej bazuje na wymuszeniu ruchu powietrza – tak nawiewanego, jak i wywiewanego – przez siłę mechaniczną wiatraków, będących częścią jednostki centralnej (rekuperator). Takie rozwiązanie gwarantuje stałą, nieprzerwaną cyrkulację powietrza, a przy zastosowaniu rekuperatora z wymiennikiem ciepła – również możliwość korzystania z wysokich oszczędności, jakie oferuje odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. System rekuperacji to również zdecydowanie czystsze i wyższej jakości powietrze dostarczane do pomieszczeń – jest ono bowiem oprócz wstępnego ogrzania, również przefiltrowane – co usuwa z niego zanieczyszczenia, pyły i alergeny, jakie zawieszone są w atmosferze. 

Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna – porównanie wad systemów wentylacyjnych

Zarówno wentylacja mechaniczna, jak i grawitacyjna, mają swoje słabe punkty. W przypadku wentylacji grawitacyjnej – która jest w swojej istocie tańsza w instalacji i eksploatacji – jest optymalnie skuteczna jedynie w okresie zimowym. Nie umożliwia sterowania przepływem powietrza, często wymaga wspomagania mechanicznego w pomieszczeniach o zwiększonych wymogach wentylacyjnych – jak wentylacja w kuchni czy wentylacja w łazience. Zazwyczaj nie posiada systemów filtrujących – co jest standardem w jednostkach centralnych rekuperacji. Głównym natomiast minusem wspomnianej rekuperacji może być początkowy koszt jej instalacji i eksploatacji – wymaga ona bowiem zasilania i konieczności wymiany części – jak filtr do wentylacji

Kiedy wentylacja grawitacyjna, a kiedy mechaniczna?

Obydwa systemy wentylacji nie są systemami idealnymi – ich zastosowanie w danym obiekcie zawsze powinno być poprzedzone analizą zysków i strat oraz możliwościami instalacyjnymi. Montaż wentylacji mechanicznej w budynku, w którym do tej pory stosowana była wentylacja grawitacyjna,  nie zawsze będzie bowiem możliwy lub opłacalny. Obecne jednak wymogi budowlane oraz tendencje związane z instalowaniem systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła – zdecydowanie przemawiają za montażem wentylacji mechanicznej, która pozwoli na uzyskanie wysokich oszczędności na rachunkach za ogrzewanie i energię elektryczną, zapewniając jednocześnie wyższą jakość dostarczanego powietrza.

Pomimo pełnienia zarówno przez wentylację grawitacyjną, jak i mechaniczną tej samej funkcji podstawowej, jaką jest wymiana powietrza w pomieszczeniach, wentylacja mechaniczna jest w stanie zaoferować zdecydowanie więcej korzyści – tak ekonomicznych, jak i zdrowotnych. Niemniej jednak prawidłowa eksploatacja i dbałość o okresowe czyszczenie wentylacji pozwalają na komfortowe spędzanie czasu w pomieszczeniach, bez obaw o bezpieczeństwo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *