Serwis i przegląd rekuperacji – kompendium wiedzy

Serwis Rekuperacji

Rekuperacja to nowoczesny, ekologiczny sposób na ogrzewanie domu. Aby jednak działała prawidłowo, koniecznym jest regularne sprawdzanie poprawności jej działania, sprawności wszystkich jej elementów i skuteczności ich funkcjonowania. Dlaczego, kiedy i jak wykonywać serwis i przegląd rekuperacji?

Czy przeglądy i serwisy rekuperacji są konieczne?

Rekuperator – czyli serce rekuperacji, jest urządzeniem złożonym z wielu elementów i podzespołów, których wspólne działanie powoduje zamianę energii kinetycznej powietrza i energii elektrycznej w energię cieplną, skutecznie ogrzewającą domową przestrzeń i podgrzewającą ciepłą wodę użytkową. Sprawność każdego z elementów urządzenia jest zatem niezwykle ważna czyszczenie rekuperacji. Dlatego też tak ważne jest systematyczne wykonywanie przeglądów i serwisów rekuperacji. Okresowe, wymiana wyeksploatowanych elementów, szybka reakcja na uszkodzenia – to gwarancja bezawaryjnego i skutecznego funkcjonowania rekuperacji.

Przegląd i serwis – samodzielnie? Kto może serwisować rekuperację?

Serwis rekuperacji zawsze powinien wykonywany być przez osobę wykwalifikowaną. Rekuperator to skomplikowane urządzenie. Aby dokonać przeglądu rekuperatora konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy o tym, jak działa rekuperacja, jak pracuje sterownik rekuperacji, o budowie rekuperatora. Doświadczenie i fachowa  wiedza są również konieczne do sprawdzenia przewodów do wentylacji, pozostałych jej elementów, obsługi urządzeń pomiarowych które używane są do diagnostyki systemu i stwierdzania nieprawidłowości. Pamiętać należy jednak, że samodzielnie powinniśmy systematycznie oczyszczać zewnętrzne elementy rekuperacji, dbać o ich przepustowość, natychmiast zgłaszać serwisantom wszelkie nieprawidłowości.

Przegląd rekuperacji – na czym polega?

Co wchodzi w skład czynności przeprowadzanych podczas serwisu rekuperacji? Fachowcy przede wszystkim:

  • sprawdzą zapisy w dzienniku zdarzeń rekuperatora, 
  • odczytują ewentualne błędy i dokonają ich weryfikacji i naprawy,
  • skontrolują ogólny stan techniczny urządzenia,
  • wyczyszczą wymiennik ciepła w jednostce centralnej,
  • oczyszczą czerpnie i wyrzutnie, rury do rekuperacji
  • skontrolują system odprowadzania skroplin, wentylatory, dodatkowych urządzeń,
  • przeprowadzą inspekcję okablowania,
  • sprawdzą ustawienia rekuperatora, sterownik rekuperacji,
  • przeprowadzą autotest jednostki centralnej.

Serwis i przegląd rekuperacji – o czym pamiętać?

Przegląd rekuperacji wykonywany powinien być z użyciem atestowanego sprzętu, przez osoby legitymujące się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji do jego wykonania. Każdy przegląd i serwis muszą zakończyć się sporządzeniem odpowiedniego protokołu. To na nim powinny zawarte być informacje o osobie wykonującej serwis oraz o sprzęcie, jaki został wykorzystany do przeprowadzenia diagnozy wraz z wynikami pomiarów. 

Kiedy wykonywać serwis rekuperacji? 

Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależne jest bowiem od tego, w jakich warunkach pracuje  system rekuperacji – przeglądy i serwis rekuperacji w domach jednorodzinnych wykonywany powinien być minimum raz w roku. Częstszym przeglądom poddawać należy urządzenia pracujące w obiektach użyteczności publicznej czy w cięższych warunkach, np. w obiektach przemysłowych – w dużym zapyleniu, zmiennej temperaturze, bardzo dużej wilgotności. Warto również wzywać serwis niezwłocznie, jeśli mamy wątpliwości, co do funkcjonowania systemu – w przypadku usłyszenia hałasów, wydobywania się z systemu nieprzyjemnych zapachów, zmniejszenia efektywności rekuperacji.

System rekuperacji zapewnia nam codzienny komfort i wysokie oszczędności. Od jego sprawnego działania zależy nasze bezpieczeństwo, komfort i wysokość kosztów ogrzewania. Systematyczne wykonywanie profesjonalnych przeglądów i serwisów rekuperacji ustrzeże nas przed kosztownymi awariami instalacji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *