Rekuperacja a oszczędność energii — jak obniżyć rachunki za prąd i ogrzewanie

System rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej, z której wykorzystaniem możliwy jest odzysk ciepła, jest coraz powszechniej montowana instalacją do obsługi wentylacji budynków. W założeniu ma on bowiem nie tylko dbać o prawidłową cyrkulację powietrza, ale także generować wysokie oszczędności na ogrzewaniu. Jak z wykorzystania rekuperacji zminimalizować rachunki za prąd i ogrzewanie? 

Rekuperacja – jak działa wentylacja z odzyskiem ciepła?

Rekuperacja jest systemem, który zapewnia stałą wymianę powietrza w pomieszczeniach, minimalizując jednocześnie straty energetyczne, przy jednoczesnym usuwaniu z wnętrz powietrza zużytego. Odbywa się to dzięki pracy jednostki centralnej – rekuperatora, w którym pracują dwa wentylatory: 

  • zasysający powietrze z zewnątrz i tłoczący je do środka obiektu oraz
  • wyciągający powietrze z wnętrz i usuwający je na zewnątrz obiektu. 

Oprócz tego, system rekuperacji umożliwia korzystanie z energii cieplnej ogrzanego powietrza usuwanego, wykorzystując je do nagrzania świeżego powietrza, jakie wtłaczane jest do obiektu. Tym sposobem nie jest konieczne wydatkowanie takiej ilości energii grzewczej, jaka byłaby niezbędna do ogrzania chłodnego powietrza w okresie jesienno – zimowym. 

Ile mogę zyskać? – skuteczność systemu rekuperacji

Montaż rekuperacji nie oznacza zawsze takiego samego odzysku ciepła. Ilość energii cieplnej przechwyconej i przekazanej powietrzu wtłaczanemu jest bowiem warunkowana rodzajem rekuperatora – a dokładniej wymiennika ciepła – jaki zastosowany zostanie w systemie. Przy zastosowaniu najwyższej klasy i skuteczności wymienników ciepła możliwe jest uzyskanie aż 90% oszczędności na ogrzewaniu. Z kolei stosując już najtańszą opcję, można liczyć na zmniejszenie wydatków na ogrzewanie na poziomie 65-70%, co niewątpliwie jest znaczącym odciążeniem dla budżetu. Uzyskanie maksymalizacji odzysku ciepła będzie możliwe jednak jedynie w przypadku poprawnego zainstalowania całego systemu – z uwzględnieniem odpowiedniego odizolowania rur wentylacyjnych i szczelności połączeń wszystkich elementów instalacji. 

Optymalny dobór = optymalne zyski

Skuteczność odzysku ciepła nie jest jednak jedynym parametrem, jaki należy uwzględniać podczas wyboru jednostki centralnej do konkretnego obiektu. Koniecznym jest również takie dopasowanie mocy sprzętu, by sam w sobie nie generował on nadmiernego zużycia energii elektrycznej. Taka sytuacja miałaby miejsce w przypadku zainwestowania w jednostkę centralną o zbyt dużej mocy w stosunku do wymagań danej nieruchomości. Wówczas dochodzić będzie do nadmiarowego, zbędnego zużycia prądu – na utrzymanie urządzenia, które nie będzie w stanie wykorzystać efektywnie swoich możliwości.

Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie z rekuperacją?

Odzysk ciepła na poziomie 70-90 % sam w sobie zdecydowanie ogranicza konieczność dogrzewania domu, co wprost proporcjonalnie przekłada się na zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewania. Aby system rekuperacji był jak najbardziej skuteczny, konieczne jest zadbanie o odpowiednie zaprojektowanie i montaż systemu. Wówczas maksymalnie dużo energii cieplnej będzie mogło dotrzeć do wymiennika i zostać przekazane z powietrzem wtłaczanym do pomieszczeń. Celem obniżenia rachunków za ogrzewanie warto zainwestować w wysokiej jakości izolację termiczną budynku. 

Rekuperacja a rachunki za prąd

Czy utrzymanie systemu rekuperacji jest drogie? Ile kosztuje rekuperacja? Czy koszty ponoszone na działanie rekuperacji są warte ponoszenia w porównaniu do korzyści, jakie można dzięki niej uzyskać? W dobie dużego wzrostu cen zarówno ogrzewania, jak i energii elektrycznej, można mieć wątpliwości co do opłacalności systemu rekuperacji. Niemniej jednak szacunkowe koszty korzystania z systemu w porównaniu do oszczędności na kosztach ogrzewania, zdecydowanie przemawiają za systemem rekuperacji. Co więcej, popularne współcześnie mikroinstalacje fotowoltaiczne, z powodzeniem mogą stanowić źródło zasilania rekuperacji – co całkowicie eliminuje koszty jej utrzymania. 

Dzięki rozsądnemu korzystaniu z możliwości, jakie daje rekuperacja, z powodzeniem można zmniejszyć rachunki tak za ogrzewania, jak i za energię elektryczną. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań i kombinacji umożliwi stworzenie z jej pomocą domu energooszczędnego i niemal zeroemisyjnego. Z pewnością jest to przyszłościowa i opłacalna inwestycja. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *