Montaż klimatyzacji ściennej. Zestawienie głównych błędów.

Montaż klimatyzacji

System klimatyzacji jest coraz powszechniej stosowaną nie tylko w firmach, ale i w domach, instalacją. Prawidłowe wykonanie całej klimatyzacji w domu ma kluczowe znaczenie dla jej prawidłowego i efektywnego działania. Sprawdź, jakich błędów instalacyjnych należy uniknąć, aby cieszyć się bezawaryjnym i skutecznym działaniem klimatyzacji. 

Ulokowanie jednostki w nieprawidłowym miejscu

Lokalizacja jednostki wewnętrznej, czyli jednostki, która odpowiedzialna będzie za wprowadzanie do pomieszczenia schłodzonego powietrza, jest niezwykle ważne z punktu widzenia efektywności klimatyzacji oraz komfortu przebywania w pomieszczeniach. Klimatyzacje ścienne powinny umieszczone zostać na ścianie tak, by nie generowały podmuchów powietrza bezpośrednio skierowanych na osoby korzystające z pokoju. Taki sposób instalacji może nie tylko powodować dyskomfort czy irytację, ale także przyczyniać się do częstszych przeziębień. 

Nieprawidłowa instalacja

Czyli wszystkie działania instalatorów niezgodne ze sztuką montażu klimatyzacji, odchylenia od zalecanych i optymalnych parametrów, odległości, kątów, odstępów, kolejności montażu. Istotne znaczenie mają również układy klimatyzacji, sposób ich mocowania, dokręcenie śrub. Klimatyzacja na ścianie to wbrew pozorom wrażliwe i skomplikowane urządzenie. Takie, nawet drobne nieprawidłowości w montażu klimatyzacji w domu, mogą skutkować zmniejszeniem efektywności pracy urządzenia przez powstanie niedrożności lub niewydolności systemu, częstszymi jego awariami, nadmiernym obciążeniem części, szybszym ich zużywaniem się, negatywnie wpływa na to, ile prądu zużywa klimatyzacja i jak działa klimatyzacja

Nieszczelności układu klimatyzacji

Odpowiednie połączenia między elementami instalacji mają kluczowe znaczenie dla jej funkcjonowania. Wszelkie nieszczelności w układzie mogą bowiem powodować zmniejszenie wydajności chłodzenia, przedostawanie się do wrażliwych części urządzenia zanieczyszczeń, substancji szkodliwych czy chorobotwórczych. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie szczelności klimatyzacji – zaraz po wykonaniu instalacji i zawsze, gdy wykonywany jest serwis klimatyzacji Szczecin.

Braki w instalacji

Instalatorzy – w szczególności niedoświadczeni – mogą pominąć konieczne dla prawidłowego funkcjonowania klimatyzacji w domu elementy. Podczas montażu zwrócić należy uwagę na obecność:

  • pułapki olejowej – przy klimatyzacji, w której jednostka zewnętrzna znajduje się powyżej jednostki wewnętrznej;
  • syfonu przy połączeniu instalacji odpowiedzialnej za odprowadzenie skroplin z klimatyzacji z kanalizacją (powodować może to przedostawanie się nieprzyjemnych zapachów do systemu klimatyzacji),
  • spadku – niedopuszczalne jest montowanie układu skraplającego tak, by jakikolwiek przewód klimatyzacji skierowany był ku górze, 
  • podkładek amortyzujących przy skraplaczu, których zadaniem jest uniemożliwienie przenoszenia drgań klimatyzacji na konsultację budynku.

Konsekwencje nieprawidłowego montażu 

Niepoprawny montaż klimatyzacji w bloku lub w domu może powodować szereg negatywnych konsekwencji. W szczególności będą to nieprawidłowego, niewydajne funkcjonowanie instalacji, co objawiać będzie się bardzo długim czasem oczekiwania na osiągnięcie pożądanych parametrów powietrza. Nieprawidłowości montażowe przyczynić mogą się do zwiększenia rachunków – urządzenie niewydajne pracuje zazwyczaj z największą siłą, mimo braku efektów tej pracy. Błędy instalacyjne to także – a nawet przede wszystkim – negatywny wpływ na nasz komfort i funkcjonowanie. Nieprawidłowy montaż może bowiem powodować przenoszenie drgań i hałasu przez instalację, przemieszczanie się w niej lub osadzanie się w jej wnętrzu zanieczyszczeń, pleśni, grzybów i innych drobnoustrojów, które mogą powodować lub wzmagać nasz problemy zdrowotne.

Prawidłowy montaż klimatyzacji ściennej jest równie ważny, co odpowiedni dobór urządzenia chłodzącego. Pamiętać należy zatem o wyborze doświadczonego, profesjonalnego instalatora. Dzięki temu system klimatyzacji będzie trwały i bezpieczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *