Jak wygląda montaż systemu rekuperacyjnego?

montaż rekuperacji

Prawidłowy montaż systemu rekuperacyjnego to podstawa, jeśli chcesz, by urządzenie działało prawidłowo i efektywnie. Sprawdź, jak wygląda prawidłowy proces instalacji oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Zastosowanie systemu rekuperacyjnego

Rekuperacja jest wentylacją mechaniczną z odzyskiem energii. Pobiera świeże powietrze z zewnątrz i zamienia je ze zużytym powietrzem znajdującym się we wnętrzu. Dzięki odpowiednim filtrom, powietrze z zewnątrz jest dodatkowo oczyszczane i pozbawiane znacznej części zanieczyszczeń.

System ten zapewnia komfort świeżego powietrza w domu, niezależnie od warunków atmosferycznych. Chroni przed alergenami i smogiem. Dzięki temu, że wymiennik ciepła urządzenia przekazuje energię z powietrza wywiewanego do strumienia nawiewnego, rekuperacja pozwala znacznie zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie.

To rozwiązanie ekonomiczne i ekologiczne. Dzięki odzyskaniu części energii zużywasz mniej paliwa do ogrzania domu i tym samym – oddajesz mniej szkodliwych związków do atmosfery!

Jak wygląda montaż rekuperacji?

Prawidłowy montaż systemu rekuperacji jest obowiązkowy dla zachowania sprawnego i efektywnego działania wentylacji mechanicznej. 

Wybór odpowiedniego miejsca

Jeszcze przed rozpoczęciem procesu instalacji rekuperatora, w pierwszej kolejności należy zaprojektować system oraz znaleźć odpowiednie miejsce na to urządzenie. Pomieszczenie powinno być suche, zadaszone i odpowiednio ocieplone. Najczęstszy wybór pada na pomieszczenie gospodarcze, spiżarnię, kotłownię lub poddasze. Podłoże powinno być odporne na wilgoć, a jeśli nie jest, należy zastosować tacę ociekową.

Co więcej, pomieszczenie powinno być odpowiednio duże, tak, by możliwe było wyjęcie wymiennika ciepła ze środka obudowy. Zaleca się, by odległość najbliższej przeszkody nie była mniejsza niż głębokość rekuperatora. Pomiędzy ściankami centrali a ścianą należy zachować odległość około 10 cm.

Montaż jednostki centralnej i przewodów

Instalację systemu rozpoczyna się od jednostki centralnej i kanałów wentylacyjnych. Ich przebieg powinien być prostoliniowy i zgodny z przygotowanym projektem. Muszą być zaizolowane, by nie dochodziło do utraty ciepła czy powstawania kondensatu.

Aby uniknąć drgań i niepotrzebnego hałasu, przewody należy dodatkowo odpowiednio zamocować. Następnie pozostaje jedynie podłączyć je do jednostki centralnej zgodnie z zaleceniami producenta.

Instalacja nawiewników i wywiewników

Kolejnym etapem jest instalacja nawiewników, wywiewników oraz filtrów powietrza. Powinny mieścić się w odpowiednich miejscach na suficie. Jeśli nie ma takiej możliwości, mogą znajdować się w górnych strefach ścian. Jednocześnie nie powinny znajdować się w pobliżu drzwi wejściowych. Dzięki zachowaniu tych zasad możliwe jest uzyskanie prawidłowej wentylacji powietrza.

Montaż czerpni i wyrzutni

Czerpnia i wyrzutnia to bardzo ważne elementy całego systemu rekuperacji. Odpowiadają bowiem za pobieranie świeżego powietrza oraz odprowadzanie tego zużytego. Powinny zostać umieszczone w odległości co najmniej 1,5 m od siebie. Dodatkowo należy odpowiednio zabezpieczyć je przed wiatrem czy deszczem.

Czerpnia nie może być zlokalizowana w miejscu, w którym istnieje ryzyku napływu powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub z innych tego typu urządzeń. Istnieje wiele zasad, których powinien trzymać się instalator podczas montażu czerpni i wyrzutni. Zostały one w dokładny sposób opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.02.2002 r.

Podłączenie elektryczne i uruchomienie systemu

Końcowym etapem procesu montażu rekuperacji jest podłączenie jednostki do źródła zasilania oraz nawiewników i wywiewników do sterownika. Następnie wystarczy już tylko uruchomić system rekuperacji oraz sprawdzić, czy działa prawidłowo.

Instalacja systemu rekuperacji jest skomplikowanym procesem i wymaga ogromnej wiedzy ze strony instalatora. Z tego względu należy zlecać ją doświadczonej i rzetelnej firmie. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *