Jak ustawić rekuperator? Kompletny przewodnik po ustawieniach rekuperacji.

Ustawienia rekuperatora

Rekuperacja jest zaawansowanym systemem wentylacji, który – oprócz cyrkulacji powietrza i dbania o jego jakość – jest w stanie wykorzystać ciepło odebrane z powietrza usuwanego i ogrzać nim powietrze wtłaczane do domu. Czy mnogość funkcji rekuperacji wymaga naszej ingerencji? Sprawdź, co i jak możesz i powinieneś zmieniać w ustawieniach rekuperatora!

Ustawienia rekuperatora – o czym pamiętać?

Decydując się na zainstalowanie w domu systemu rekuperacji jako systemu wentylacji, decydujemy się również na konkretny model jednostki centralnej, . To ona stanowi serce rekuperacji, odpowiada za sterowanie przepływami powietrza i odzysk ciepła. To jej ustawienia – a dokładniej ustawienia sterownika rekuperatora – wpływają na efektywność pracy całej instalacji. W zależności od tego, jaki sterownik rekuperacji zastosowano w konkretnej jednostce centralnej, możemy mieć możliwość mniejszej lub większej ingerencji w funkcjonowanie systemu. Nowoczesna rekuperacja w domu całkowicie automatycznie dostosowuje bowiem swoje działanie do warunków, jakie wykrywane są przez dedykowane czujniki. Modele mniej zaawansowane wymagać mogą większej ingerencji, o czym poniżej. 

Sterownik rekuperatora – jak zmienić ustawienia wentylacji?

Zmiana warunków atmosferycznych – przede wszystkim temperatury i ciśnienia – w zależności od pory roku, wymaga zmiany ustawień temperatury odzysku ciepła w przypadku urządzeń, które automatycznie nie dostosowują jej do zarejestrowanych czujnikami zmian. Jeśli nasz system rekuperacji nie dysponuje takimi czujnikami, koniecznym jest ustawianie manualne rekuperacji – w zależności od aktualnych wymagań i potrzeb. 

Ustawienie biegów rekuperatora

Centrale rekuperacyjne posiadają mało znaną, jednak bardzo znaczącą funkcję, jaką jest możliwość zmiany biegów pracy urządzenia. Większość rekuperatorów dysponuje czterema możliwymi do ustawienia przełożeniami. Ich działanie przypomina działanie przełożeń w pojeździe – a mianowicie ustawienie wyższego biegu sprawia, że rekuperator pracuje dynamiczniej. Ustawienie idealnego przełożenia w dużej mierze uzależnione jest od obiektu, który ma być obsługiwany przez system rekuperacji. Jak zatem ustawić biegi? Najniższe biegi – jak bieg pierwszy – powinny ustawiane być, gdy przewidujemy przerwę w użytkowaniu nieruchomości. Na pierwszym biegu bowiem mamy do czynienia z najmniejszą efektywności  wymiany powietrza udostępnianą przez rekuperator. Najwyższy i najbardziej efektywny bieg natomiast powinien być używany doraźnie – np. w przypadku zadymienia lub utrzymującego się, niechcianego zapachu. 

Parametry pracy rekuperatora w zimie

Z uwagi na fakt utrzymywania wysokiego poziomu  izolacyjności w budynkach w okresie zimowym (szczelnie zamknięte drzwi i okna), powinno się na ten czas zwiększać efektywność rekuperacji – najczęściej dzieje się to przez zmianę biegu z 2 na 3. Aby uzyskać jak największy stopień odzysku ciepła, powinno się zmienić temperaturę komfortu na wyższą – najlepiej o jeden stopień wyższą od temperatury, jaka zadana jest urządzeniu grzewczemu.

Parametry pracy rekuperatora w okresie letnim

W momencie, w którym temperatury na zewnątrz wzrastają – w okresie między majem a czerwcem – należy ponownie dostosować ustawienia pracy rekuperatora. Ponieważ w okresie letnim nie jest konieczne nadmierne korzystanie z odzysku ciepła, koniecznym jest zmniejszenie temperatury komfortu na sterowniku systemu rekuperacji. Zalecanym jest, by wskazywała ona maksymalnie 20°C. Pamiętać należy, aby temperatura komfortu systemu rekuperacji – podobnie jak w sezonie zimowym – wskazywała jeden stopień więcej, jak temperatura, jak ustawiona jest na sterowniku systemu grzewczego. 

Prawidłowa eksploatacja rekuperacji – w tym również zmiana ustawień rekuperatora w zależności od warunków panujących wewnątrz domu i w jego otoczeniu – pozwala na zachowanie sprawności systemu i jednocześnie – komfortu przebywania w pomieszczeniach. Warto jest znać podstawowe zasady działania i możliwości regulacji systemu, by móc czerpać z niego jak najwięcej korzyści.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *