Czym są centrale rekuperacyjne?

Rekuperacja

Dotychczasowo wykorzystywane do zapewnienia wymiany powietrza systemy wentylacji grawitacyjnej, coraz częściej wypierane są przez systemy wentylacji mechanicznej, które zdecydowanie podwyższają komfort przebywania w pomieszczeniach, gwarantując zawsze stały dostęp do świeżego, czystego powietrza. Wentylacje mechaniczne mogą jednak zaoferować zdecydowanie więcej – dzięki wykorzystaniu centrali rekuperacyjnych. Czym charakteryzują się centrale rekuperacyjne i jakie są korzyści z ich użytkowania?

Centrala rekuperacyjna – serce wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Nowoczesny system wentylacji, jakim jest rekuperacja, z punktu widzenia laika jest bardzo prostą w budowie instalacją. Nic bardziej mylnego. Jak działa rekuperacja? Czy konieczny jest projekt rekuperacji? Do prawidłowego działania rekuperacji niezbędne jest odpowiednie dobór i połączenie szeregu elementów, w tym najważniejszego z nich, a mianowicie – rekuperatora, zwanego także centralą rekuperacyjną. To właśnie centrala rekuperacyjna odpowiedzialna jest za kierowanie i napędzanie strumieni powietrza oraz dodatkową funkcjonalność rekuperacji, jaką jest odzysk ciepła. W rekuperatorze dochodzi również do oczyszczania nawiewanego do wnętrz powietrza, dzięki zainstalowanym w centrali filtrom, które mogą również zatrzymywać alergeny czy zawieszone w powietrzu pyły.

Rekuperator a odzysk ciepła – jak oszczędzać z wykorzystaniem centrali rekuperacyjnej?

Wentylacja  – rekuperacja łączy w centrali rekuperacyjnej przewody do rekuperacji nawiewne i wyciągowe. W centrali dochodzi do przechwycenia energii cieplnej z powietrza usuwanego które nagrzane zostało w pomieszczeniach, i przekazania tej energii do powietrza, jakie kierowane jest ku pomieszczeniom. Takie działanie znacząco redukuje ilość energii, jak konieczna jest do nagrzania powietrza wtłaczanego – zmniejszona zostaje bowiem różnica temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym a temperaturą powietrza, jak ma zostać osiągnięta w obiekcie. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wysokich oszczędności, właśnie na kosztach ogrzewania. 

Rodzaje i możliwości centrali rekuperacyjnych 

Dzięki centralom rekuperacyjnym możliwe jest przede wszystkim odzyskiwanie energii cieplnej celem jej ponownego wykorzystania. Za ten aspekt funkcjonowanie centrali rekuperacyjnej odpowiada wymiennik ciepła. W zależności od technologii, jaka zastosowana została w rekuperatorze, możliwe jest odzyskanie przeszło 95% ciepła. Jak rozkłada się wydajność poszczególnych rekuperatorów?:

  • centrala rekuperacyjna z wymiennikiem – zapewnia odzysk na poziomie
  • rekuperacja z wymiennikiem – przechwytuje nawet 
  • system rekuperacji z wymiennikiem – oddaje powietrzu nawiewanemu do 
  • centrala rekuperacyjna z wymiennikiem – zapewnia odzysk na poziomie

Oprócz odzysku ciepła, centrale rekuperacyjne pełnią również rolę swoistego kontrolera (sterownik rekuperacji), z pomocą którego możliwe jest ustawienie większości parametrów funkcjonowania rekuperacji.

Rekuperator do domu – jaką centralę rekuperacyjną  wybrać do domu?

Nie zawsze najwyższa wydajność centrali będzie tym, na co należy zwracać uwagę przy wyborze rekuperatora. Każdorazowo należy bowiem przeanalizować m.in. jak wygląda bilans przepływu powietrza w obiekcie, jakie są wymagania dotyczące wentylacji, gdzie będzie znajdowała się centrala rekuperacyjna, czy będzie musiała zmagać się z niskimi temperaturami czy wysoką wilgotnością, jakie funkcje będą nam potrzebne. Na podstawie tych informacji wykonywany jest projekt rekuperacji, w którym zawarte będą propozycje co do centrali rekuperacyjnej.

Dlaczego warto zdecydować się na centralę rekuperacyjną?

System rekuperacji to szereg korzyści ekonomicznych i pozaekonomicznych. Oprócz oszczędności na ogrzewaniu, centrala rekuperacyjna zapewnia również stały – niezależny od warunków atmosferycznych – dostęp do świeżego, oczyszczonego powietrza. To z kolei bezpośrednio przekłada się na codzienne funkcjonowanie, samopoczucie i zdrowie każdego użytkownika nieruchomości. 

Centrale rekuperacyjne to swoiste serce rekuperacji, bez którego wentylacja ta nie spełniałaby swojej roli  i niemożliwe byłoby korzystanie ze wszystkich korzyści, jakie związane są z użytkowaniem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Odpowiednio dobrana centrala rekuperacyjna to oszczędności i wysokiej jakości, zdrowe powietrze w twoim domu lub firmie każdego dnia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *