Co to jest wentylacja mechaniczna i w jaki sposób działa?

wentylacja mechaniczna

Wentylacja jest niezwykle ważnym elementem każdego obiektu. Bez niej nie jest możliwe przebywanie czy wykonywanie pracy w pomieszczeniach, utrzymanie w nich optymalnej dla kondycji budynku atmosfery. Czym wyróżnia się wentylacja mechaniczna? Co warto wiedzieć o jej funkcjonowaniu?

Wentylacja mechaniczna – co warto o niej wiedzieć?

Wentylacja mechaniczna jest rodzajem wentylacji, w którym obieg powietrza w kanałach wentylacyjnych – doprowadzających i odprowadzających powietrze z pomieszczeń – wymuszany jest mechanicznie, to jest przez ruch wentylatorów, nadających powietrzu pęd. Wentylacja mechaniczna – w przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej – jest gwarancją stałej cyrkulacji powietrza między pomieszczeniami a otoczeniem, ciągłego dbania o odpowiednią wilgotność powietrza, stałego usuwania zanieczyszczeń i drobnoustrojów chorobotwórczych. Jej funkcjonowanie nie jest bowiem zależne od żadnych czynników zewnętrznych, ważnym jest jednak dla jej działania odpowiednie projektowanie wentylacji mechanicznej i montaż wentylacji – czyli wiedza, jak prowadzić kanały wentylacji mechanicznej.

Elementy wentylacji mechanicznej – jak działa wentylacja mechaniczna?

System wentylacji mechanicznej złożony jest z wentylatora, którym powietrze zaciągane jest do wewnątrz za pomocą przewodu wlotowego powietrza.  Nim dostaje się do przestrzeni rozprężnej, która umieszczona jest zazwyczaj na dachu budynku lub w innym miejscu na zewnątrz obiektu. Z części zewnętrznych – po raz kolejny przewodami – powietrze transportowane jest do wnętrz budynku. Przewody – ich długość i przekrój – zależą od konstrukcji budynku i jego przeznaczenia. Powietrze zużyte, wskutek wzrost ciśnienia w pomieszczeniu i ruchu wywiewnego wentylatorów – jest usuwana przez kratki do wentylacji i otwory wywiewne. Większe systemy wentylacji mechanicznej wyposażone są w centrale, które umożliwiają m.in. filtrowanie, nawilżanie lub jonizowanie powietrza.

Rodzaje wentylacji mechanicznej

Sposób kierowaniem powietrza jest głównym czynnikiem, jaki definiuje rodzaj wentylacji mechanicznej. Możemy mieć zatem do czynienia z trzema możliwościami – trzema rodzajami wentylacji mechanicznej:

  • wentylacją nawiewną – w której powietrze siłą wentylatorowi jest kierowane do wewnątrz pomieszczeń, jego nadmiar jest usuwany na skutek zwiększenia się ciśnienia w pomieszczeniu,
  • wentylacją wyciągową (wentylacją nadmiarową) – powietrze w tym rodzaju wentylacji nawiewane jest zewnątrz na skutek usunięcia – systemem wyciągowym – powietrza zużytego na zewnątrz,
  • wentylacją kombinowaną – w której powietrze częściowo pochodzi z wentylacji grawitacyjnej, częściowo – najczęściej jako wsparcie w najbardziej newralgicznych miejscach jak kuchnie czy łazienki – jest rozprowadzane i usuwane z użyciem elementów wentylacji mechanicznej – i
  • wentylacją mechaniczną nawiewno – wywiewną, która może występować w opcji z odzyskiem ciepła.

Korzyści z posiadania wentylacji mechanicznej

Co  daje wentylacja mechaniczna? Przede wszystkim zapewnia stałą, niezakłóconą cyrkulację powietrza wraz z jego wstępna obróbką – przed przekazaniem do wnętrz. Dzięki możliwości zastosowanie w niej systemów, jak filtry do wentylacji, systemy jonizujące czy nawilżające – może nieustannie dbać o jak najlepsze parametry powietrza, usuwać z niego zanieczyszczenie, pyły, alergeny i inne substancje drażniące i chorobotwórcze. Może również dbać o nasz portfel – dzięki odzyskowi ciepła, jaki możliwy jest przez zastosowanie rekuperatora. 

Czy wentylacja mechaniczna się opłaca?

Wentylacja mechaniczna to z pewnością dużo większa inwestycja w porównaniu do wentylacji grawitacyjnej. Dokładne koszty jej instalacji i zakupu elementów systemu zależne są od wyboru rodzaju instalacji i jej rozmiarów. Zdecydowanie najkosztowniejszym – ale jednocześnie najbardziej opłacalnym w długofalowej perspektywie – jest system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tzw. system rekuperacji). Jednakże korzyści z użytkowania wentylacji mechanicznej zdecydowanie przeważają. Wentylacja mechaniczna jest świetnym sposobem na zwiększenie komfortu przebywania w domu, zmniejszenie rachunków za ogrzewanie czy leczenie alergii chorób górnych dróg oddechowych. 

Podjęcie decyzji o zainstalowaniu wentylacji mechanicznej powinno być poprzedzone analizą zysków, kosztów i możliwości inwestycyjnych. Z pewnością jest to instalacja godna uwagi – w szczególności w przypadku domów, które mają gwarantować energooszczędność lub spełniać wymogi domu pasywnego.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *